Služby

Služby finančných agentov na Slovensku sú jasne definované zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Finančný agenti značky Biel finančné služby sa tohto zákona striktne držia. V preklade to znamená že od Vášho finančného agenta môžete očakávať nasledovné služby:

Ponuka finančnej služby

Finanční agenti značky Biel finančné služby spolupracujú so všetkými bankami, poisťovňami a ostatnými finančnými inštitúciami a preto pred klienta predkladajú všetky dostupné ponuky podľa jeho požiadaviek v prehľadnej forme, tak aby sa mohol objektívne rozhodnúť, ktorá z ponúk mu najviac vyhovuje. Agent značky Biel finančné služby sa usiluje o to, aby na klienta nebol vytváraný nátlak počas jeho rozhodovania sa, a dáva klientovi dostatok času aby svoje rozhodnutie dôkladne zvážil. V prípade, že sa klient rozhodne pre konkrétnu ponuku, agent ho sprevádza odborným vysvetlením podmienok až k podpisu zmluvy.

Odborná pomoc

Dlhoročná prax a pravidelné vzdelávanie agentov značky Biel finančné služby je zárukou toho, že sa ku klientovi dostane vždy aktuálna a preverená informácia. Informačný systém, ktorý agenti BFS využívajú zabezpečí rýchle vybavenie požiadaviek klienta pri akomkoľvek administratívnom úkone týkajúceho sa jeho zmluvy. Agenti BFS s klientom počas osobnej konzultácie simulujú možné scenáre vudalostí, ktoré môžu počas vzťahu s finančnou inštitúciou nastať a odporúčajú možnosti ako na tieto udalosti reagovať. Klient dostane vždy na výber ponuku možností riešenia jeho požiadaviek a je už len na ňom, ktorú si vyberie.

Správa zmlúv

Táto služba je v dnešnom rýchlom svete dobe veľmi žiadaná. Umožňuje aktuálny prehľad stavu klientových zmlúv s bankou, poisťovňou a ďalšími finančnými inštitúciami. Ak to finančná inštitúcia umožňuje, pre klientov agentov značky BFS je správa ich zmlúv automaticky ponúknutá.

Dohľad nad plnením zmluvných vzťahov

Aktívna spolupráca s klientom začína dojednaním zmluvného vzťahu s finančnou inštitúciou a pokračuje počas trvania tohto vzťahu, preto aj v prípade ak dôjde k udalosti, z ktorej vzniká klientovi nárok na plnenie zo strany finančnej inštitúcie ostávame s klientom. Agenti značky Biel finančné služby systémovo dohliadajú na nároky klienta, a v prípade nespokojnosti s plnením zabezpečujú cez partnerské spoločnosti ich právnu vymožiteľnosť.

Online finančné služby

Online komunikácia je v súčasnosti veľmi žiadaná a efektívna. Tento komunikačný priestor značka Biel finančné služby neustále zveľaďuje a ponúka ho ako miesto na dojednanie finančnej služby. Klient si napríklad z pohodlia svojho domova sám ľahko vytvorí nezáväznú ponuku poistenia, a v prípade ak mu niektorá z ponúk vyhovuje, internetové rozhranie mu povolí pristúpiť aj k uzavretiu zmluvy.

Chcem bývať vo vlastnom

Kúpa bytu alebo rodinného domu na úver

Chcem nižší úrok, nižšiu splátku

Splatenie úveru výhodnejším úverom, refinancovanie hypotéky

Chcem si poistiť svoj úver

Poistenie splátok, zostatkov úveru, rizikové poistenie

Chcem stavať dom

Úver na výstavbu domu, na kúpu pozemku

Chcem rekonštruovať

Financovanie rekonštrukcie bývania aj bez ručenia nehnuteľnosťou

Chcem cestovné poistenie

Krátkodobé, celoročné poistenie, cestovanie za prácou

Chcem najlacnejšie PZP

Porovnanie PZP vo všetkých poisťovniach

Chcem havarijné poistenie

Porovnanie cien a vysvetlenie podmienok KASKO poistenia

Chcem GAP poistenie

Podmienky poistenia, ktoré poistí amortizáciu Vášho auta

Chcem lepší dôchodok

Dlhodobé investície, inovatívny prístup k riešeniu dôchodku

Chcem poistenie pre dieťa

Sporenie do 18-ky, poistenie úrazov a chorôb dieťaťa

Potrebujem CMR

Popis služby CMR

Chcem si poistiť zodpovednosť pri výkone povolania

Poistenie účtovníkov, lekárov, stavebných firiem

Chcem si poistiť škody voči zamestnávateľovi

Zodpovednosť zamestnanca na prevzatých veciach

Chcem poistiť firmu

Poistenie zásob, zariadení firmy, stavebno-montážne poistenie
TÍM BIEL FINANČNÉ SLUŽBY

Dohodnite si s nami stretnutie

Infolinka: +421 918 911 524
Spolupráca: +421 905 660 887‬

My Vám napíšeme späť